АД ЕСМ доби 20 милиони евра, неповратни европски средства за зајакнување на хидроелектраните

АД ЕСМ доби два гранта од вкупно 20,5 милиони евра од Western Balkans Investment Framework (WBIF), за проектите Ревитализација на хидроелектраните-трета фаза и за Ветерен парк Богданци-втора фаза.

 

Како што информираат од компанијата, и за двата проекти за финансирање се користат поволни кредитни линии и грантови од германската државна развојна банка КфВ, како и сопствени средства на АД ЕСМ, додека средствата од WBIF дополнително ќе го помогнат и забрзаат изведувањето на работите.

facebook sharing button Ревитализацијата на хидроелектраните-трета фаза, за која се добиени 11,2 милиони евра грант, опфаќа активности за зајакнување на инфраструктурата, зголемување на доверливоста и оптимизација на производството на шест хидроелектрани: Вруток, Врбен и Равен во рамките на ХЕС Маврово, Глобочица и Шпилје во рамките на ХЕС Црн Дрим и хидроелектраната Тиквеш.
Ветерниот парк Богданци-втора фаза, за кој се добиени 9,3 милиони евра како грант, е проект со кој се проширува ветерниот парк со нови турбини, со кои електраната ќе се заокружи на првично проектираната инсталирана моќ од 50 мегавати, прецизираат од ЕСМ.

Western Balkans Investment Framework (WBIF) е заедничка иницијатива на ЕУ, финансиски организации, донатори и помагатели, чија цел е подобрување на социо-економскиот развој на регионот и придонесување кон европската перспектива на Западен Балкан.

Back to top button
Close