Американската амбасада издаде безбедносни насоки за граѓаните на САД во земјава,поради дојавите за бомби

По Германија, денеска и американската aмбасада во Скопје до граѓаните на САД кои планираат да патуваат или престојуваат во земјава да внимаваат поради потенцијално зголемување на криминалот за време на празниците, но и во врска со дојавите за поставени бомби во училиштата и други објекти, како и на места каде што има голема фрекфенција на луѓе.

Back to top button
Close