Анкета на Стратум: За листите на СДСМ ќе гласаат 24.9%, а за ВМРО-ДПМНЕ 22.8%

Анкетата нарачана од „Макфакс“ во агенцијата Стратум Р&Д, покажа дека 24,9% од граѓаните би гласале за листите на СДСМ на локалните избори, а 22,8% за листите на ВМРО-ДПМНЕ.

На прашањето: Да претпоставиме дека утре ќе се одржуваат локални избори за која советничка листа би гласале на изборите, по СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ следи Независна листа со 12,9 %, а нема да излезат на гласање 12% од граѓаните. За ДУИ се определиле 10%, за Алијанса на Албанците 9,3% и други 1,7%.

На прашањето: Да претпоставиме дека утре ќе се одржуваат локални избори за која советничка листа би гласале на изборите?

Од оние кои изјавиле дека ќе гласаат, за СДСМ се определиле 28,2%, за ВМРО-ДПМНЕ 25,9 %, за Независна листа 14,7%, ДУИ 11,4%, Алијанса за Албанците 10,6 %, Левица 7,3%, Други 1,9%.

На прашањето: Според вас која политичка партија на овие избори нуди најдобра понуда?

За СДСМ се определиле 27,1%, за ВМРО-ДПМНЕ 24,7%, за Независна листа 13,4%, за ДУИ 11%, за Алијанса на Албанците 10%, за Левица 6,5%, Други 4,7%, за ДОМ 2,6%.

Испитаниците се изјаснија дека најголем проблем кој треба да се решава е екологијата и чистиот воздух.

На прашањето: Дали може да неведете ургентни проблеми кои треба да се решат во општината за екологија, чистиот воздух и паркови се изјасниле 42,6%.

-Отворање нови работни места 40,3%
-Отворање градинки и училишта 37%
-Средување на паркинзи 35,4%
-Патна инфраструктура 33%                                                                                                                  -решавање на проблем со кучиња скитници 25%
-Средување на сообраќаен хаос 20%
-Разубавување на фасади 9%
-Отворање здравствени центри во рурални средини 8%
-Домови за стари лица 6%
-Друго 4%

Одлучувачки според анкетата за гласање за кандидатите на локалните избори најмногу ќе биде припадноста на политичка партија.

На прашањето: Kои се клучни критериуми според кои одлучувате на кому ќе го дадете гласот, 28,2% истакнале дека е припадноста на политичката партија која го кандидира.

Како втор критериум се одредиле за професионалните достигнувања, односно 20,7%. Потоа следуваат:
-Придонес кон заедницата 11,4%
-Повторен мандат (искуство како градоначалник) 10,8%
-Успешно спроведени проекти 8,7%
-Лични преференци 6,3%
-Етничка припадност 5,4%
-Без политички багаж, нов во политиката 5,1%
-Коалиција на централно ниво (државно ниво) 3,3%
-Друго 0,1%

Испитаниците во најголем број се одредени да не го дадат својот глас доколку нема ниту еден успешен проект.

На прашањето: Кои се клучни критериуми според кои одлучувате на кому нема да му го дадете вашиот глас, тие одговориле:
-Нема ниеден успешно спорведен проект 20,5%
-Нема значајни професионални достигнувања 20,5%
-Повторен мандат (искуство како градоначалник) 13,9%
-Припадност на политичка партија 9,9%
-Не покажал придонес кон заедницата 9,6%
-Лични преференци 8,4%
-Нов во политиката (без искуство) 8,4%
-Етничка припадност 4,8%
-Коалиција на Централно ниво (државно ниво) 3,9%

На прашањето како би ја оцениле работата на актуелниот градоначалник во решавање на проблемите, со најниска оценка 2 се оценети активности за заштита на животната средина, социјалната заштита (инклузија на ранливи групи), култура, склучување на приватно јавни партнерства, менаџмент на отпад (ѓубре).

Образованието е со оценка 2,40, организација на сообраќајот 2,50 , Организација на паркинзи 2,70, Водовод и Канализација и Организација на јавен превоз со 3,10, изградба на патна мрежа во рурални средини и изградба на патна инфраструктура со оценка 3,40.

Во одредување на профилот на испитаниците, на прашањето дали се симпатизери на некоја политичка партија, 26,2 % одговориле дека се симпатизери на СДСМ.

Потоа следуваат:
Не сум на ниедна партија 24,7%
ВМРО-ДПМНЕ 24,1%
Независни 12%
Левица 11,7%

Од испитаниците, најголем број не се членови на политичка партија. На прашањето дали сте член на политичка партија:

49,15 % одговориле дека не се членови на ниту една политичка партија
19,9 % одговориле дека се членови на СДСМ
18,7% дека се членови на ВМРО-ДПМНЕ
5,7% друга
5,4% дека се членови на Левица
0,6% дека се членови на Алијанса на Албанците
0,6% дека се членови на ДУИ

Анкетата е направена телефонски, на примерок од 1000 испитаници во периодот од 25 до 30 септември.

Back to top button
Close