Дебарската полиција делеше маски и флаери на учесниците во сообракајот

На пунктовите кај Мелнички мост на излезот од Дебар кон Маврово и Градскиот стадион на излезот од Дебар кон Струга , денеска собракајната полиција при органот за внатрешни работи делеше маски, и едукативни флаери за заштита од корона вирус . Станува збор за акција која има превентивен карактер за подигање на свеста кај возачите и патниците за заштита од вирусот Ковид 19 .

Учениците во сообракајот кои од Дебар патуваа кон Скопје но и обратно кај Мелнички мост искажаа големо задоволство од оваа активност на МВР . Слични беа и реакциите на учесниците во сообракајот што од Дебар патуваа кон Струга и обратно , бидејки тие сметаа дека овие активности на надлежните институции се мошне добри и потребни за улчесниците .

Инаку денеска е забележана нагласена френфенција на патници од Дебар кон Струга бидејки станува збор за викенд кој во состојба на пандемија го користат дебарччани за рекреацијаво повеке угостилески објекти особено во Струга, додека пак од друга страна на патот кон Маврово исто така имаше патници кои одморот го користа во убавите предели на долината на Радика и туристичкиот центар Маврово .

КМ.

Back to top button
Close