Демант на Бирото за развој на образованието

Скопје, 16 август 2020

Бирото за развој на образованието реагира со демант на текстот објавен на порталот сакамдакажам.мк со наслов „Додека сите чекаат план за онлајн настава и обука за наставниците, вработените и директорот на бирото за развој на образованието си отишле на колективен одмор“ од 16 август 2020 година затоа што во него има невистини и се повикува на „извори“ кои очигледно не се доволно упатени во работата и активностите на Бирото или имаат друга цел и шират невистини и сакаат да предзивикаат паника и недоверба во институциите на системот пред почетокот на учебната година.

Со оглед на здравствената криза со ковид 19 во нашата земја и предизивиците со коишто се соочува образованието, а особено во изнаоѓањето на најсоодветни начини за отпочнување на новата учебна година, советниците во Бирото за развој на образованието оваа година и не користат годишен одмор. Заради законската обврска тие имаат решенија за користење на годишен одмор од 10 работни дена, но и покрај тоа тие се ангажирани и работат од дома.

Една од обврските што ја имаат е изработувањето на скратените наставни програми за сите наставни предмети од основното образование, гимназиското образование, уметничкото образование и општообразовните предмети во стручното образование. Овие скратени програми се изработени и истите ќе бидат доставени во МОН на усвојување, иако според сите досегашни насоки и протоколи јасно е дека нема да се работи според скратени програми, бидејќи согласно постоечките закони тие се изработуваат за вонредни состојби и настава којашто е во траење од 100 дена.

Во текот на целиот летен период Бирото за развој на образованието активно е вклучено во изработка на истражувања и изработка на документи значајни за успешно организрање и реализирање на наставата и учењето.

Така, заедно до УНИЦЕФ и Здружението Реактор подготвено е сеопфатно истражување за искуствата на наставниците во реализација на настава од далечина во перидот на здравствената криза од март до јуни. Резултатите беа презентирани пред 10 дена од страна на министерот за образование и нуака, а врз основа на резултатите се разработуваа и моделите за одвивање на наставата во следната учебна година.

Советниците во моментов работат и на подготовка на видео содржини за септември и октомври заедно со дел од наставниците, а потоа ги верифицират и истите се поставуваат на порталот ЕДУИНО. Прогресот на нивна изработка со пресек до 13 август е следен: Во основно образование изготвени се 60% од назначените содржини за септември, во средно гимназиско образование 50% и во средно стручно образование 30% изработени/снимени видео лекции/содржини за далечинско учење/он лајн настава.

Значајно е дека на порталот ЕДУИНО се поставува и нова функционалност Е-распоред преку којашто ќе им помогнеме и ќе им изработиме распоред за настава од далечина на сите училишта коишто на тој начин ќе ја реализираат наставата. Веќе дописите се испратени до училиштата, тие ги испраќаат бараните информации и се изработуваат профилите за секое одделно училиште.

Бирото за развој на образованието овие денови постави обука на далечина за наставниците за користење и креирање основни алатки за реализација на наставата, а во тек е процесот за акредитација на програми за обука од областа на учењето на далечина коишто би се реализирале со почетокот на учебната година и би им биле поддршка на наставниците при реализација на наставата.

Исто така, во преговори сме со УНИЦЕФ и со други организации за поставување и организрање вебинари, упатства, дополнителни материјали за образование на далечина со цел наставниците да можат да се усовршуваат во таа насока и да им бидат од корист при секојдневната работа.

Бирото за развој на образованието располага со Learning Menagement System што е наменет за професионален развој на наставниците. Тоа значи дека во овој момент системот може да се користи за поставување на обуки за далечинско образование на наставниците, но не и за учениците, а сумата која ја споменувате Бирото ниту ја има во својот буџет, ниту се издвоени толку средства.

Во мај 2020 година Министерот формира работната група за изготвување Концепција за учење на далечина каде носители беа токму вработени од Бирото. Во неа учествуваа претставници од Министерството за образование и наука, Министерството за инфроматичко општество, наставници, универзитетски професори, а беше поддржана од експерти од УНИЦЕФ и УСАИД. Концепцијата беше на јавна расправа, по прифаќањето на забелешките истата беше усвоена од страна на министерот за образование и наука. Натамошните чекори за имплементација на активностите од Концепцијата и воспоставувањето на национална платформа за далечинско учење, согласно предложен акциски план, не е во надлежност на Бирото, туку на Министрството за образование и наука.

Исто така, работна група формирана до директорот на Бирото за развој на образованието со претставници од Министерството за образование и наука ги изработи Протоколите за отпочнување на учебната година. Овој документ навремено е предаден во Министерството и понатму проследен до Комисијата за заразни болести за донесување на конечна одлука како ќе отпочне учебната година.

Сакаме да истакнеме дека голем дел од активностите коишто ги споменувате во текстот иако не се во надлежност на Бирото, директорот и вработените на Бирото имајќи ја предвид здравствената криза и пандемијата Ковид 19, Бирото самоиницијативно, со голема мотивираност и посветеност, стручно и професионално се вклучија во изнаоѓање на начини за зачувување на квалитетот на наставата во вакви вонредни услови.

Исто така, сакаме да истакнеме дека сите документи коишто се изработија овој период беа изработени од работни групи со претсавници и на Министерството за образование и наука и на

Бирото за развој на образованието, како и на други институции, Затоа зачудени сме од наводите дека Вашиот текст се базира на „извори од Министретсвото“, а не на изјави на официјални лица од Министерството, од министерот за образование, советниците за односи со јавност или други лица овластени и запознаени со проблематиката и соработката на двете институции.

Не сакаме да веруваме во тендециозноста на текстот, со оглед на тоа што во ваква здравствена криза особено во изнаоѓањето на решенија во најдобар интерес на децата, како во однос на нивната безбедност, така и во однос на стекнувањето знаења, потребна е соработка и здружување на сите институции, медиуми, родители и воопшто на целото општетство.

Затоа ве повикуваме и вас и сите останати новинари за сите прашања поврзани со нашата работа да се обратат директно до институцијата, а не да користат, очигледно, неупатени „извори“ кои само ја подгреваат нервозата кај родителите и јавноста.

Биро за развој на образованието

 

Можеби ќе ве интересира
Close
Back to top button
Close