Доделување на државната награда „Св. Климент Охридски“

Во Собранието денеска ќе биде доделена државната награда „Св. Климент Охридски“ за 2023 година.

Државната награда „Св. Климент Охридски“ за остварување во областа на воспитанието и образованието ќе и биде доделена на проф. д-р Рабије Мурати, универзитетски професор, а за остварување во областа на културата и уметноста на филмскиот режисер Антонио Митриќески.

Државната награда „Св. Климент Охридски“ за 2023 година за највисоко признание за долгогодишни остварувања во областа на воспитанието, образованието, културата, уметноста, здравството, заштитата и унапредувањето на човековата околина и во социјалната дејност од јавен интерес на Република Северна Македонија.

Back to top button
Close