ДЗР: Одржувањето на магистралните и регионалните патишта во опасност поради финансиските проблеми на ЈП

Магистралните и регионалните патишта во земјава ги одржува Јавното претпријатие кое веќе 12 години има блокирана сметка поради извршни решенија за наплата на неподмирени обврски, покажува конечниот ревизорски извештај на „Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта“ што го објави Државниот завод за ревизија.

Back to top button
Close