ЕУ одлучи: Договорот со Фронтекс и на македонски јазик, без фусноти и ѕвездички

Европскиот совет денеска донесе одлука за потпишување на договорот за соработка во управувањето со границите меѓу Европската агенција за гранична и крајбрежна стража (Фронтекс) и Северна Македонија. Советот, исто така, се согласи да ја испрати нацрт-одлуката за склучување на договорот до Европскиот парламент за негова согласност. Договорот ќе биде преведен на 25 јазици, меѓу кои и на македонски јазик и доставен до земјите членки на Европската Унија.

„ЕУ и Западен Балкан споделуваат заеднички миграциски предизвици и единствениот начин за нивно решавање е преку заедничка акција. Договорот со Северна Македонија е важен чекор во оваа блиска соработка. Тоа ќе му овозможи на Фронтекс да обезбеди конкретна поддршка на теренот во корист и на Северна Македонија и на земјите од ЕУ“ порача Вит Ракушан, министер за внатрешни работи на Чешка.

Договорот меѓу Европската Унија и Република Северна Македонија за оперативните активности што ги спроведува Европската агенција за гранична и крајбрежна стража во Република Северна Македонија може да се види на следниот ЛИНК.

„Имајќи предвид дека Република Северна Македонија, земја кандидат за членство во Европската Унија од 2005 година, тесно соработува со Унијата во управувањето со миграциските текови и спротивставувањето на илегалната имиграција и прекуграничниот криминал,

 

Согледувајќи го високото ниво на заштита на личните податоци во Република Северна Македонија

и Европската Унија,

 

Сметајќи дека Република Северна Македонија ја ратификуваше Конвенцијата бр. 108 од 28 јануари 1981 година на Советот на Европа за заштита на поединци во однос на автоматска обработка на лични податоци и дополнителниот протокол кон нив,

 

Имајќи предвид дека почитувањето на човековите права и демократските принципи се основни принципи кои ја регулираат соработката меѓу Страните на договорот

 

Сметајќи дека Република Северна Македонија ја ратификуваше Конвенцијата за Заштита на човековите права и основните слободи од 4 ноември 1950 година,

Сметајќи дека сите оперативни активности на Агенцијата на територијата на Р Северна Македонија треба целосно да ги почитуваат основните права и меѓународните договори на коишто Европската Унија, нејзините земји-членки и/или Република Северна Македонија се страни,

Сметајќи дека сите лица кои учествуваат во оперативна активност се должни да ги одржуваат

највисоките стандарди на интегритет, етичко однесување и професионализам, како и почитување на

основните права и да ги исполнуваат обврските што им се наметнати со одредбите на оперативниот план и кодекс на однесување на Агенцијата,

СТРАНИТЕ РЕШИЈА ДА ГО СКЛУЧАТ ОВОЈ ДОГОВОР:

Овој договор ги уредува сите прашања неопходни за распоредување на граничното управување со тимови од постојаниот корпус на Европската гранична и крајбрежна стража до Република Северна Македонија каде што членовите на тимот можат да вршат извршни овластувања.

Распоредувањето од став 1 може да се изврши на територијата на Република

Северна Македонија…“,стои во договорот.

Во него се наведува дека известувањата направени во согласност со овој член се испраќаат, во случај на Европската Унија, до генералниот секретар на Советот на Европската Унија и, во случај на

Република Северна Македонија, до Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија.

Договорот, како што се наведува, ќе биде изработен во дупликат на бугарски, хрватски, чешки, дански, холандски, англиски, естонски, фински, француски, германски, грчки, унгарски, ирски, италијански, летонски, литвански, малтешки, полски, португалски, романски, словачки, словенечки, шпански, шведски и македонски јазик, секој од текстовите подеднакво автентични.

Откако ќе стапи во сила овој договор, Фронтекс ќе може да ѝ помогне на Северна Македонија во нејзините напори за управување со миграциските текови, спротивставување на илегалната имиграција и справување со прекуграничниот криминал. Договорот ќе овозможи да се организираат заеднички операции и да се распоредат тимови за управување со границите на Фронтекс во Северна Македонија, што е предмет на договорот на земјата.

Зајакнувањето на контролите вдолж границите на Северна Македонија ќе придонесе за понатамошно зајакнување на безбедноста на надворешните граници на ЕУ, потенцираат од Европскиот совет.

Во согласност со регулативата на европската граница и крајбрежна стража, договорот вклучува и одредби за следење на усогласеноста и за заштита на основните права.

 

Европската комисија, Претседателството на Советот и Северна Македонија се очекува да го потпишат договорот на 20 октомври. Европскиот парламент ќе биде поканет да го обезбеди својот договор што е можно поскоро.

 

Договорот со Фронтекс беше инициран од Македонија уште во 2018 година, но Европската гранична и крајбрежна агенција која ги „чува“ границите на ЕУ (Фронтекс) дури сега го актуализира договорот за да биде во согласност со моделот кој важи за сите земји учеснички. Главната пречка досега беше именувањето на македонскиот јазик, што го кочеше Бугарија.

Договорот досега беше блокиран поради одбивањето на Бугарија да ги прифати зборовите „македонски јазик“ во текстот.

Претседателката на Европската Комисија, Урсула фон дер Лајен, во јули годинава изјави дека „договорот ќе биде преведен на македонски јазик, без фусноти, без ѕвездички, на еднакво ниво со сите 24 европски јазици

 

 

Back to top button
Close