Европејците од почетокот на пандемијата трошат помалку и штедат повеќе

Реалната потрошувачка на домаќинства по глава на жител во првиот квартал од 2020 година во земјите од еврозоната опадна за три проценти, а во целата Европска унија за 2,9 проценти, објави Евростат.

Се наведува дека тоа е периодот кога во сила беа широки мерки за заштита од ширење на Ковид-19 и дека ова е најголем пад на потрошувачката на домаќинствата во ЕУ од 1999 година и почетокот на мерењето на таквата статистика.

Евростат наведува дека во истиот период имало зголемување на бруто расположливиот приход кај домаќинствата во еврозоната за 0,9 проценти, а на ниво на ЕУ за 1,2 проценти.

Објаснето е дека врз зголемувањето на приходите позитивно влијаело намалувањето на тековните даноци и нето социјалните давачки, но и зголемувањето на социјалната помош на државите.

Во првиот квартал на 2020 година, стапката на заштеда на домаќинствата во еврозоната и ЕУ се зголемила за 4,3 проценти во однос на четвртиот квартал од 2019 година.

Највисоки зголемувања се забележани во Белгија, Данска и Холандија, а најмали во Полска, Шведска и Чешка.

За сите држави членки, освен две, зголемувањето на стапката на заштеда е објаснето со силно намалување на индивидуалните трошоци.

Падот на индивидуалната потрошувачка во домаќинствата е најизразен во Италија, Шпанија и Белгија, а потоа следува и Франција.

Во исто време, бруто расположливиот приход варирал, зголемувајќи се во Полска, Данска, Чешка, Ирска, Холандија и Финска, а се намалил во Шпанија, Италија, Португалија, Германија и Австрија.

Back to top button
Close