„Фајнанс Тинк“: Нереални се изгледите за раст од четири отсто на македонската економија во 2022 поради неизвесноста околу руско-украинскиот конфликт

Во публикацијата „Макроекономски монитор К4 2021“ истакнуваат дека во четвртиот квартал од 2021 година БДП во земјава се зголеми за 2,3 проценти на годишна основа, со што целата 2021 година заврши со раст на БДП од 4 отсто, истакнувајќи дека овој раст е целосно во линија со проекцијата од „Фајнанс Тинк“ од 4,1 отсто

Во услови на неизвесност околу времетраењето и интензитетот на руско-украинскиот конфликт, како и околу можните ефекти од наметнатите санкции врз Руската Федерација за пазарите на енергенси, изгледите за растот на македонската економија во 2022 година се изразено надолни, односно претходната проекција од 4 отсто станува нереална во новите околности, сметаат од „Фајнанс Тинк“  и најавуваат дека нова проекција за растот ќе објават во јуни 2022 година.

„Неизвесноста во економијата се засили на почетокот на 2022 година, како резултат на зголемените притисоци од цените на храната и енергијата на глобално ниво. Притисоците врз цените и изгледите за растот дополнително се влошија со инвазијата на Руската Федерација врз Украина на 24 февруари 2022,“

оценува „Фајнанс Тинк“ во Макроекономскиот монитор К4 2021 што го објави денеска.

Во публикацијата истакнуваат дека во четвртиот квартал од 2021 година БДП во земјава се зголеми за 2,3 проценти на годишна основа, со што целата 2021 година заврши со раст на БДП од 4 отсто, истакнувајќи дека овој раст е целосно во линија со проекцијата од „Фајнанс Тинк“ од 4,1 отсто.

ФОТО: ФТ (Принтскрин)

Според дејности, растот произлегува од подобрите остварувања кај услугите, и посебно оние кои беа под директен удар на пандемијата: трговијата, транспортот и хотелиерството (9,2 отсто). Додека, падот на преработувачката индустрија (-4,8 отсто) продолжи (иако на висока споредбена основа), поради изразените неизвесности сврзани со ребалансирањето на глобалните пазари на стоки и импликациите за синџирите на снабдување, се наведува во Макроекономскиот монитор К4 2021.

Воедно, извозот (1,8 отсто) бележи стагнација, но бруто инвестициите (21,1 отсто) бележат значајно закрепнување.

Се нагласува дека невработеноста во четвртиот квартал од 2021 понатамошно благо се намали, на 15,2 отсто од претходните 15,7 отсто (К3-2021). Но, се намали и вработеноста, од 47,4 на 47,3 отсто. Овие остварувања се резултат на повторното пасивизирање на населението (помеѓу два квартала, близу 8 000 лица престанале активно да бараат работа).

Back to top button
Close