Финансиска полиција и реагира на Русковска- предметите се обезбедени,чекаме на кој обвинител да ги предадеме

 


Откако денеска обвинителката Вилма Русковска истакна дека од Управата за финансиска полиција се уште не ги доставиле бараните предмети, со реакција се јавија од Управата.

-Со Наредбата за претрес и Барањето за податоци од страна на Управата за финансиска полиција се бараат СИТЕ анонимни кривични пријави доставени до Управата за финансиска полиција од 2018 година до денот на претресот/ денот на одговор по барањето. Невистинити се изјавите на обвинителката дека од Управата за финансиска полиција барала конкретни 300 предмети и дека и се доставени само 30-тина предмети кои таа не ги ни барала!

Во барањето за податоци даден ни е рок за постапување од 10 дена и истиот започна да тече од 18.07.2022 година. Седум дена по претерсот и барањето, односно на ден 25.07 година кога Управата за финансиска полиција излезе со соопштение во јавноста во кое што информиравме за претресот и поднесени претставки поради сомнение за злоупотреби од страна на обвинителката Вилма Русовска, во 14:00 часот во Управата пристигна допис со кој што се бараше Управата ВЕДНАШ да ги достави дотогаш прибраните предмети и списи. Управата за финансиска полиција во тој момент располагаше со обезбедени 35 предмети оформени по „анонимни кривични пријави доставени до Управата од 2018 година до денот на одговор на барањето “ и тие предмети беа веднаш доставени Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција.

Во меѓувреме, постапувајќи по наведеното барањето од страна на Управата за финансиска полиција, дополнително обезбедени се уште 150 предмети оформени по „анонимни кривични пријави доставени до Управата од 2018 година до денот на одговор на барањето и за истото Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција со допис е известено.
Во дописот, меѓудругото е наведено следното „Согласно член 287 ст.2 од Законот за кривична постапка „Субјектите од ставот (1) на овој член се должни на јавниот обвинител да му достават податоци, известувања, документи, предмети, банкарски сметки или списи кои му се потребни во текот на постапката. Јавниот обвинител има право да бара податоци, известувања, документи, предмети, банкарски сметки или списи и од други правни лица и од граѓаните за кои може основано да смета дека располагаат со такви податоци или информации.“, а имајќи го предвид Извештајот од извршениот Надзор од Јавното обвинителство на Република Северна Македонија во кој што извештај е констатирана ненадлежност на обвинителките Вилма Русковска, Ивана Трајчева и Елизабета Јосифовска да постапуваат по конкретниот предмет РО бр.155/22, Ве молиме писмено да не известите на чие надлежно постапување, согласно одредбите од Законот за јавно обвинителство е доделен предметот РО бр.155/22, а со цел од страна на Управата за финансиска полиција на надлежниот јавен обвинител да му бидат предадени бараните податоци/ предмети и воедно со надлежниот обвинител да биде составен Записник за примопредавање на предмети.“

Управата за финасиска полиција е во исчекување на одговорот од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, а со цел да ги достави обезбедените податоци/ предмети кои се побарани од Управата согласно Барањето за податоци РО 155/22 од 18.07.2022 година, велат од Управата.

Back to top button
Close