ГАЛЕРИЈА: Не изгледам младо, изгледам одлично

И уште една серија фотографии на возрасни луѓе кои покажуваат дека убавината и стилот не се во никака корелација со младоста, туку со духот.

stylish-seniors-advanced-style-older-and-wiser-ari-seth-cohen-6-5721fccbe8787__700stylish-seniors-advanced-style-older-and-wiser-ari-seth-cohen-7-5721fccf24042__700stylish-seniors-advanced-style-older-and-wiser-ari-seth-cohen-10-5721fcd7876a7__700stylish-seniors-advanced-style-older-and-wiser-ari-seth-cohen-14-5721fce15ab0c__700stylish-seniors-advanced-style-older-and-wiser-ari-seth-cohen-23-5721fcfa9e727__700stylish-seniors-advanced-style-older-and-wiser-ari-seth-cohen-33-5721fc764117b__700stylish-seniors-advanced-style-older-and-wiser-ari-seth-cohen-36-5721fc7ded10d__700stylish-seniors-advanced-style-older-and-wiser-ari-seth-cohen-37-5721fc808b10f__700stylish-seniors-advanced-style-older-and-wiser-ari-seth-cohen-44-5721fc951b12c__700stylish-seniors-advanced-style-older-and-wiser-ari-seth-cohen-51-5721fca86cd00__700stylish-seniors-advanced-style-older-and-wiser-ari-seth-cohen-55-5721fcb418277__700stylish-seniors-advanced-style-older-and-wiser-ari-seth-cohen-56-5721fcb75494e__700stylish-seniors-advanced-style-older-and-wiser-ari-seth-cohen-67-572206a914075__700stylish-seniors-advanced-style-older-and-wiser-ari-seth-cohen-69-572206c74125b__700stylish-seniors-advanced-style-older-and-wiser-ari-seth-cohen-71-572206df1a647__700

Back to top button
Close