Gulf oil Македонија непречено ги снабдува граѓаните со нафта и нафтени деривати

Gulf oil Македонија непречено и неограничено ги снабдува граѓаните со нафта и нафтени деривати. И покрај новонастанатата ситуација и неизвесноста на меѓународен план бензинските на Gulf oil во државата, продолжуваат со редовно и неограничено снабдување на граѓаните и коминтентите со гориво.

Во нашите складови има доволни количини на нафта и нафтени деривати за да ги задоволиме потребите на пазарот.

Сите бензински станици на Gulf oil во Северна Македонија продолжуваат со континуирано и сигурно снабдување на потрошувачите со гориво со врвен квалитет според највисоките европски и светски стандарди

 

 

Back to top button
Close