Излечени од ковид не значи и оздравени

Патогенезата на Covid-19 е многу комплексна и вклучува супресија на имунолошкиот одговор, индукција на оксидативен стрес пропратен со хиперинфламација наречена цитокинска бура предизвикувајќи акутни промени на белите дробови, фиброза на ткивото, пневмонија итн.

 

Од друга страна, пак, како последица на Covid-19 се јавува постковид синдром кој се карактеризира со цела каскада на процеси по инфекцијата како што се пореметување во микроциркулацијата, зголемена склоност кон тромбоцитна агрегација, промени на белите дробови кои може да остават трајни последици.

Најчестите симптоми на пост-ковид синдромот се краток здив, кашлање, болка во зглобови, грчеви во мускули, главоболка, ноќно потење, оштетување на срцето, бубрезите, депресија, анксиозност. Затоа ако сте излечени од Covid-19, не мора да значи дека сте оздравени, бидејќи пост ковид синдромот може да трае и неколку месеци и ќе треба подолга рехабилитација со мултидисциплинарен пристап. За таа цел, покрај стандардниот медицински третман, се истражуваат доста фитонутриенти со докажано дејство за модулација на имунолошкиот систем, со анитивирусни, антиоксидантни и анти-инфламаторни ефекти овозможувајќи профилактичка и терапевтска поддршка кај лица со Covid-19, а најачесто користени се цинк, селен, витамин Д, витамин Ц, реиши печурката, резвератрол, сулфорафан, пчелни продукти, куркумин, пробиотици, кверцетин, мелатонин. Дел од нив може да ги внесеме преку исхраната, а дел во форма на додатоци во исхраната. Секако, потребна е правилна комбинација од нив и да се внимава на времетраењето и дозата на секој од нив со цел да се избегнат нус ефектите.

Еве неколку факти за некои од горенаведените компоненти кои би требало да бидат вклучени во исхраната како за превенција така и кај лица заболени од Covid-19, а особено во пост ковид периодот. Реиши печурката игра значителна улога во редукција на Covid-19 ефектите на некои хематолошки параметри, секундарните метаболити (алкалоиди, поликетиди, терпеноиди) имаат антивирусно дејство, а бидејќи се богат извор на биоактивни полисахариди (бета-глукани и галактоманани) даваат имуномодулаторен ефект стимулирајќи ја продукцијата на антивирусни цитокини.

Поради антитромботичните и антиинфламаторните ефекти, резвератролот може да биде добра пропратна компонента во третман на лица заболени од Covid-19 бидејќи ја модулира васкуларната хемостаза на различни новоа (влијае на тромбоцитната активација и агрегација, ги модулира факторите вклучени во коагулационата каскада). Од друга страна, пак, сулфорафанот во Т-клетките индуцира продукција на слободни радикали и репресија на инфламаторни цитокини и поради тоа може да помогне во третман на автоимуни и инфламаторни заболувања. Во моноцитите и макрофагите го стимулира имунолошкиот одговор таргетирајќи антиоксидантни и анти-инфламаторни одговори. Како последица клетките инфицирани со вирус се неутрализираат преку индукција на антиоксидативни ензими. Медот, прополисот, матичниот млеч, поленот имаат потентна антивирусна активност спрема патогени кои предизвикуваат респираторен синдром. Влијанието на овие природни продукти врз имунолошкиот систем е огромно и многу од нив се вклучени во индуцирање на продукција на антитела и стимулација на имунолошкиот одговор.
Овие природни копоненти плус ликопен се составен дел на граничниот препарат Ge 132+ Natural кој има силна антиоксидативна активност, висок анти-инфламаторен потенцијал и може да се каже дека е терапевтски корисен кај третман на болести кои имаат инфламаторна природа, ја подобрува општата здравствена состојба, придонесува за јакнење на имунолошкиот систем, дава антивирусна и антибактериска активност, поволно делува на срцето и крвните садови и го регенерира рековалесцентниот организам.

-комерцијална објава-

Можеби ќе ве интересира
Close
Back to top button
Close