Известување од Независниот Синдикат на Управа за водење на матични книги

Скопје, 9 јули 2020

Незвисниот Синдикат на Управата за Водење на Матични Книги дава реакција во врска со немањето на заштитна опрема и непочитувањето на превентивните мерки во институцијата. Од страна на вработените во неколку наврати е побарано од директорот да се обезбедат средства за заштита и дезинфекција, но истите не се обезбедени и вработените се оставени сами на себе. Ве замолуваме да ја објавите нашата реакција во и дописот заверен од страна на управата во која ги известуваме за ситуацијата во интерес на зашитата на граѓаните и вработените во управата.

Мартин Ефремов, Помошник генерален секретар

 

Back to top button
Close