Кампања на МОТ за почитување на работничките права

Речиси секој работник и секој бизнис се погодени од КОВИД-19 на еден или друг начин. Се проценува дека намалувањето на економската активност во земјава како последица на кризата, во претходните квартали, предизвика загуба на работни часови еквивалентни на околу 250.000 работни места. Според анализите на Меѓународната организација на трудот (МОТ), најпогодени се малите и средните претпријатија, младите и жените. Секој четврти млад човек е вработен во еден од најтешко погодените сектори, и заедно со влијанието кое кризата го има врз образованието и обуката, ова претставува ризик тие да станат генерација која ќе ги сноси последиците уште долго.

Заради овие причини, а по повод 7 Октомври – Светскиот ден на достоинствената работа, Меѓународната организација на трудот (МОТ) и Економско-социјалниот совет најавија кампања за подигнување на свесноста и почитување на работничките права. Кампањата е поддржана преку проектот Зајакнување на социјалниот дијалог, финансиран од Европската Унија.

Кампањата има за цел да ги информира сите засегнати за правата и обврските кои произлегуваат од работниот однос и трудовото законодавство – младите кои сѐ уште се во процес на образование, вработените лица од сите професии, лицата што се во потрага по вработување, како и работодавачите.

Познавањето на сопствените работнички права е првиот чекор кон нивно успешно практикување и обезбедување достоинство на работниците. Достоинствената работа подразбира работа која е продуктивна и овозможува фер приход, безбедност на работното место и социјална заштита за семејствата, подобри услови за личен развој и општествена вклученост, можност луѓето слободно да ги искажат своите проблеми, да се организираат и да учествуваат во носењето на одлуките кои влијаат на нивниот живот, како и еднакви можности и третман на сите жени и мажи, се вели во соопштението од Канцеларијата на МОТ во Скопје.

Процените на МОТ укажуваат на фактот дека социјалниот дијалог може успешно да се искористи во првичните одговори на кризата, како двигател на економска и социјална стабилност и инклузивен раст и развој. МОТ промовира достоинствена работа и социјален дијалог заради постигнување социјален мир и отпорност на општеството. Оттаму, и кампањата се фокусира на едукација за законски загарантираните права и обврски кои ги штитат овие придобивки на достоинствена работа.

Back to top button
Close