„Карантена“ – 16 изолациски песни

16 песни, напишани во периодот на карантин и изолација се објавени во стихозбирката насловена „Карантена“ во авторство на Матеј Петров.

Авторот се надева дека неговите текстови ќе бидат испирција и за читателите да пронајдат храброст да ги следат своите вокации.

Илустрациите се во авторство на Иван Петрушевски, додека уметниците Михаил Корубин, Ване Костуранов, Александар Алексов Балабанов и Диего Смит отстапиле право на свои уметнички дела како дел од илустрациите на книгата, но, според авторот претставувале и негова инспирација за некои од текстовите.

Стихозбирката може да се порача тука.

Back to top button
Close