Кондовски:  Обезбедуваме 60 подземни контејнери на 15 реонски локации во централно градско јадро, во вредност од 15 милиони денари

Градот мора да биде чист

Обезбедуваме 60 подземни контејнери на 15 реонски локации во централно градско јадро, во вредност од 15 милиони денари !

Набавуваме 4 нови модерни возила за подигање на отпад, како и 1200 нови контејнери од различен тип и големина, во вредност од околу 35.000 милиони денари!
Воведуваме вендинг машини за селекција на отпад и постапување со истиот. Вредноста на овој проект изнесува 10 милиони денари !

Ќе се одреди и изгради нова локација за одлагање на некомунален и неопасен отпад со што двојно ќе се зголеми постоечкиот капацитет за одлагање на овој тип на отпад !

Вложувањата во комуналната хигиена мора да одат рака под рака со јакнење на еколошката свест на граѓаните за што предвидена е јавна кампања под мотото: „Да ја негуваме јавната хигиена како сопствениот дом

Можеби ќе ве интересира
Close
Back to top button
Close