Кондовски: Општинска поддршка за битолските студенти кои ќе студираат во Битола !

 Целосно покривање на трошоците за упис на студенти кои се запишуваат во државна квота.
 Покривање на половина од трошоците за упис на студенти кои се запишуваат во квотата со кофинансирање.
 Во соработка со битолскиот универзитет и реалниот сектор ќе лобирам за квалитативно подобрување на образовниот процес, како и за отворање нови студиски програми за кои интересот е најголем.
 Младите битолчани ќе имаат поголеми можности со високо образование да се стекнат тука, во Битола !
 Ритамот на студентскиот живот ќе го врати епитетот Битола студентски град!

Back to top button
Close