Левица поднесе Иницијатива за забрана на работата на Здружението „Културен Центар Иван Михајлов” – Битола

Од партијата Левица соопштија дека поднеле Иницијатива за забрана на работата на Здружението „Културен Центар Иван Михајлов” – Битола, повикувајќи се на член 65 од Законот за здруженија и фондации.

Во Статутот на Здружението „Културен центар Иван Михајлов” Битола, донесен на Основачкото собрание на здружението, на седница одржана на 12 март 2019 година, се појаснува дека мисијата на Здружението е промоција на животот, идеологијата, рехабилитирање и осветлување на ликот и делото на Иван (Ванчо) Михајлов, соопшти Левица.

Од Левица велат дека на граѓаните им се гарантира слободата за здружување заради остварување и заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и уверувања. Меѓутоа, јасни уставни и законски одредби ги определуваат границите на остварување на оваа слобода, соопштија Левица.

Back to top button
Close