Лукашенко потпиша закон за известување за воен рок преку СМС порака

Претседателот на Белорусија, Александар Лукашенко, потпиша закон усвоен од Парламентот, со кој се предвидува можност за известување за регрутирање воен рок преку СМС пораки. Документот е објавен на легалниот интернет портал.

Законот за воена регрутација се дополнува со одредба дека потребата од појавување во воениот комесаријат или повикот за служење воен рок за време на мобилизација може да се соопштува и преку СМС порака.

На барање на воените комисии, телекомуникациските оператори треба да дадат податоци за претплатничките броеви на војниците и да обезбедат известување преку СМС порака. Воените обврзници треба да го известат комесаријатот или друг орган во рок од една недела од промената на бројот за контакт на мобилниот телефон.

Доставувањето на поканите им е доверено не само на вработените во органите за воена регистрација, туку и на вработените во организациите назначени со одлуки на локалните власти, на вработените во Комитетот за државна безбедност на Белорусија „и на други лица овластени од нив“. Писмата за повици може да се доставуваат до воениот персонал и според место на живеење и според место на работа.

Back to top button
Close