МДС: МНР неовластено брцна во џебовите на вработените

Македонскиот дипломатски синдикат го подига својот глас против самоволието и дискреционото одлучување за висината на регресот К-15 од страна на Министерството за надворешни работи, нешто што не е негова ингеренција.

Принудени сме да се обратиме до јавноста, бидејќи министерот Османи продолжува со старата пракса на игнорирање на прашањата на вработените, искажувајќи целосно непочитување за нивниот интегритет и дигнитет.

Пред десетина дена МДС интерно упати прашање до министерот Османи на кој начин и по кој критериум во последните денови на минатата година беа исплатени 9000 денари на име на К-15. Согласно законската регулатива и колективните договори, Регресот К-15 треба да изнесува најмалку 40 проценти од просечниот личен доход во државата. Во септември и октомври минатата година, просечната плата изнесуваше повеќе од 32.500 денари, што значи дека требале да бидат најмалку 13.000 денари.

Јавно бараме одговор од министерот Османи зошто и со кое право МНР брцна во џебовите на вработените и од секој вработен одзема најмалку 4000 денари?

Кој ќе понесе одговорност за неовластеното одземање срества што им припаѓаат на вработените? Потсетуваме дека просечната плата во МНР последните десетини години не е сменета од 27000 денари, која во меѓувреме инфлацијата ја има преполовено како куповна моќ.

ИЗВРШЕН ОДБОР НА МАКЕДОНСКИОТ ДИПЛОМАТСКИ СИНДИКАТ

Back to top button
Close