Министерство за финансии: Обезбедени 98,6 милиони евра од ЕБОР за изградба на гасниот интерконектор со Грција

Во Собранието усвоен е Законот за гаранција на РС Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот за регионална гасификација, кој ќе се склучи меѓу АД НОМАГАС и Европската банка за обнова и развој.

Државата ја заокружи финансиската конструкција за реализација на проектот за изградба на гасен интерконектор со Грција со обезбедување 98,6 милиони евра од Европската банка за обнова и развој (ЕБОР). Денеска во Собранието беше усвоен Законот за гаранција на РС Македонија на обврските по Договорот за заем за финансирање на Проектот за регионална гасификација, кој ќе се склучи меѓу АД НОМАГАС и Европската банка за обнова и развој.

„Проектот за регионална гасификација е од стратешко значење за Република Северна Македонија. Обезбедува сигурност во снабдувањето и диверзификација на изворите на снабдување, а со тоа ја зголемува и нејзината енергетска независност. Дополнително влијание ќе има и врз обезбедувањето забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните“рече министерот за финансии Фатмир Бесими додавајќи дека станува збор за еден од најприоритетните проекти за земјата, како и за регионот и дека тој е поддржан од сите релевантни европски институции.

За реализација на проектот се обезбедени 28,9 милиони евра заем од Европската инвестициска банка (ЕИБ), грант од Инвестициската рамка за Западен Балкан – БВИФ во износ од 12,7 милиони евра и од ЕБОР 98,6 милиони евра.

Со проектот е опфатена изградба на интерконекторот со Грција (66 км) и двете делници: делница Гостивар – Кичево (34 км), делница Свети Николе – Велес (28 км). Имплементатор на проектот е НОМАГАС АД Скопје.

По усвојувањето на Законот за гаранција од страна на Собранието ќе биде потпишан Договор за гаранција меѓу Република Северна Македонија, претставувана од Министерството за финансии и ЕБОР, Договор за заем меѓу НОМАГАС АД Скопје и ЕБОР, како и Договор за регулирање на меѓусебните права и обврски меѓу Министерството за финансии и НОМАГАС АД Скопје.

Back to top button
Close