МО ќе потпише меморандумот за разбирање и техничките договори за сервисна поддршка со НАТО

Меморандумот за разбирање и Техничките договори за сервисна поддршка меѓу Република Северна Македонија, претставувана од Министерството за одбрана и Организацијата за комуникации и информации на НАТО, претставувана од Агенцијата за комуникации и информации на Алијансата.

Меморандумот и техничките договори се однесуваат за консултација, команда, контрола, комуникации, разузнавање и набљудување.

Владата го овласти државниот секретар на Министерството за одбрана да ги потпише меморандумот за разбирање, техничките договори за сервисна поддршка, и пакети за сервисна поддршка во овие области.

Back to top button
Close