МТСП: Не е вистина дека штрајкувачите се заплашувани  

Министерството за труд и социјална политика во целост ги отфрла обвинувањата за заплашување на штрајкувачите како невистинити.

Од таму велат дека до министерството и  инспекциската служба досега не е пристигната  никаква поплака од страна на штрајкувачките одбори или поединечно од учесници во штрајкот за попречувањето во одвивање на штрајкот во предучилишните установи.

Сонк треба да знае дека согласно колективниот договор кој го имаат потпишано со министерството е регулирано работното време на вработените во градинките. А остварувањето на правото на штрајк е регулирано со законот за работни односи и колективен договор, кој упатува на зро, каде согласно член 240/241 во делот на исплата на придонесите од страна на работодавачот „на работниците учесници во штрајк, за време на учество во штрајкот, работодавачот е должен да им уплатува придонеси од плата утврдени со посебните прописи на најниската основица за плаќање на придонесите.“

Истовремено, ве информираме и дека законот за работни односи дава можност нето платата за време на штрајк да ја исплати  организаторот на штрајкот во случајот сонк

Од ресорното министерство велат дека до градинките испратиле укажувања во насока на инфромирање на градинките да го почитуваат колективниот договор за време на штрајк.

 

 

Back to top button
Close