МЖСПП: Прекинат праг на алармирање во Битола и Струмица

 Во Битола и Струмица престануваат да важат препораките и мерките за надминат праг на алармирање за загаденоста на воздухот бидејќи среднодневните концентрации на РМ10 суспендираните честички се под дефинираниот праг на алармирање, информираат од Министерството за животна средина и просторно планирање.

– Согласно податоците од Државниот мониторинг систем за квалитет на амбиенталниот воздух на ден 5.01.2023 година, среднодневните концентрации на РМ10 суспендираните честички се под дефинираниот праг на алармирање од 150 мg/m3, и епизодата од два последователни дена е прекината во Битола и Струмица и престануваат да важат препораките и мерките за надминат праг на алармирање, стои во соопштението од МЖСПП.

Back to top button
Close