НАТО го регистрира БРАКО како потенцијален снабдувач, велешката фабрика ќе се обиде да и продаде македонски производи на Алијансата

НАТО ја регистрира велешката фабрика БРАКО како потенцијален снабдувач за своите потреби и македонската фабрика во следниот период ќе се обиде да му продаде македонски производи на воениот сојуз.

Сите производи и услуги НАТО ги набавува од компании од неговите земји членки, а македонското стопанство досега немаше никакви придобивки од влегувањето на земјава во НАТО. БРАКО се надева дека ќе биде прва македонска фирма која ќе успее да добие тендер за снабдување на НАТО војската. БРАКО, за војниците и базите на НАТО, ќе понуди контејнерски системи за кампови и полски болници, медицинска опрема, возила за чистење на воените бази, приколки за транспорт и различни видови на безбедносна жица.

Северна Македонија не може да конкурира во светската воената индустрија на оружје, но секако може да биде испорачател на текстилни производи, униформи, храна, кондиторски производи, како и производи од металопреработувачката индустрија по примерот на БРАКО.

Тоа е начинот како, покрај безбедноста што ја доби со членството во НАТО, Македонија да има и економска придобивка од тоа, која ја заслужува по компромисите кои беа направени за зачленувањето.

Department fot Public Affairs, Media Relations, Marketing and Protocol Fero Invest DOO Skopje Boulevard Kliment Ohridski 30 Skopje Republic of North Macedonia E-mail: [email protected] Phone: +389 2 5514 000 Mob: +389 75 402 786

Back to top button
Close