Одлуката за прием на Бугарија и Романија во Шенген објавена во Службениот весник на ЕУ

Одлуката на Советот на Европската унија од 30 декември за прием на Бугарија и Романија во Шенген зоната по воздушен и воден пат, од 31 март годинава, денеска е објавена во Службениот весник на ЕУ.

Со оваа постапка одлуката на Советот на ЕУ и официјално стапи на сила.

Во одлуката се наведува дека „од технички и оперативни причини, соодветно е прво да се отстранат контролите на внатрешните воздушни и поморски граници што е можно поскоро во 2024 година“. Во одлуката се наведува и дека „овие проверки треба да се отстранат до најраниот можен датум што одговара на сезонската промена во распоредот на IATA (Меѓународна асоцијација за воздушен транспорт).

Во членот 1 од усвоената одлука се вели дека „од 31 март 2024 година ќе се укинат проверките на лицата на внатрешните воздушни и поморски граници со и меѓу Бугарија и Романија и ќе се применуваат одредбите од шенгенското право наведени во Анексот за Бугарија. и за Романија и меѓу себе и во нивните односи со Кралството Белгија, Чешката Република, Кралството Данска, Сојузна Република Германија, Република Естонија, Република Грција, Кралството Шпанија, Француската Република, Република Хрватска, Италијанската Република, Република Латвија, Република Литванија, Големото Војводство Луксембург, Унгарија, Малта, Кралството Холандија, Република Австрија, Република Полска, Португалската Република, Република Словенија, Република Словачка, Република Финска и Кралството Шведска, како и со Исланд, Кнежеството Лихтенштајн, Кралството Норвешка и Швајцарската Конфедерација“.

Back to top button
Close