ОЕЦД: Пандемиските долгови ќе ги надминат долгорочните трошоци за здравство и пензии

Трошоците за отплата на долговите акумулирани во пандемиската криза ќе бидат занемарливи во споредба со оние што ги носат долгорочните трендови како што се финансирање пензии и здравствени услуги во услови на стареење на населението, предупреди ОЕЦД.
Во пандемијата на Ковид-19, државите натрупаа огромни долгови за да им помогнат на граѓаните и компаниите да ја надминат кризата предизвикана од ширењето на инфекцијата и строгите мерки за борба против неа, наведува Организацијата за економска соработка и развој во својот најнов извештај.
Според ОЕЦД, фискалната политика мора да го поддржува јавното здравство и економијата се додека пандемијата не биде целосно совладана, по што владите ќе треба да ја прекинат поддршката за компаниите и да ја преиспитаат фискалната одржливост преку призмата на повисок долг и послаб раст на БДП.
До 2060 година, фискалниот притисок врз членка на ОЕЦД може да се зголеми за осум процентни поени од БДП, доколку владите се стремат да го одржат сегашниот стандард за јавни услуги и социјални права, смета ОЕЦД.

За да го намалат притисокот врз буџетот, земјите можат да усвојат само реформски пакети за зголемување на вработеноста и со тоа зголемување на БДП по глава на жител, забележуваат тие.

Ова би можело да го подобри животниот стандард за речиси седум проценти до 2060 година, проценува ОЕЦД, додавајќи дека најзначајното подобрување на стандардите, за девет до 10 проценти, ќе го забележат земјите со најголем „заостаток“, како што се Белгија, Франција и Италија.

Ваквите пакети ќе го ублажат фискалниот притисок врз медијалната членка на ОЕЦД за околу 1,75 процентни поени од потенцијалниот БДП до 2060 година или петтина од предвиденото зголемување.

Во земјите што ќе имаат најголема корист од реформите на пазарот на трудот, притисокот врз буџетот може да се намали за четири до пет процентни поени од БДП, смета ОЕЦД.

Back to top button
Close