Општина Кичево ги ослободува од плаќање фирмарина угостителите за 2020

– Oпштина Кичево излезе со повик до сите правни лица кои извршуваат угостителско – гастрономска дејност како што се ресторани, кафулиња, барови, чајџилници на територијата на Општина Кичево а се обврзници на комунална такса за истакнување на фирма односно назив, популарно наречена фирмарина, да поднесат барање за ослободување од плаќање комунална такса за истакнување на фирма односно назив фирмарина за 2020 година.

Заинтересираните правни лица кои ги опфаќа оваа мерка се должни да ги превземат следните чекори треба да поднесат барање до Општина Кичево на пропишан образец и да достават документи за тековна состојба не постара од шест месеци, издадена од Централен регистар, извод односно решение за регистрација на оператори со храна издадена од Агенција за храна и ветеринарство

Овој Повик влегува во сила со денот на објавувањето на истиот и се смета дека Правните лица се информирани на овој начин.

Правните лица кои ќе го пропуштат рокот за поднесување на барањето остануваат обврзници на комуналната такса за истакнување на фирма односно назив (фирмарина) и подлежат на обврска за плаќање, објаснуваат од Секторот за односи со јавноста при општина Кичево.

Краен рок за поднесување на барањето е 30 септември ова година.

Back to top button
Close