Основниот кривичен суд апелира странките во „Талир 1“ да се воздржат од давање коментари

Кривичниот суд – Скопје постапува независно, непристрасно и неселективно без разлика дали како обвинет или оштетен се јавува сегашен или поранешен функционер, лице кое ужива висок социјален статус во општеството, бизнисмен, доктор, професор, пензионер, невработен граѓанин и слично, реагираат од Основниот кривичен суд – Скопје во однос на информациите во јавноста поврзани со предметот „Талир 1“, каде меѓу другите во својство на обвинет се јавува и правното лице ВМРО – ДПМНЕ.

Од Судот апелираат до сите-странките во постапката, но и до „самопрогласените експерти“, да се воздржат од давање на неточни и тенденциозни коментари кои штетат на угледот на судот, но и на самите странки во постапките, а кои, како што велат, ja нарушуваат Уставно загaранатираната судска независност.

-Посветен исклучиво на правдата, со целосно и доследно почитување на Законите и правата на странките, Судот одлучува врз основа на изведените докази и аргументи, врз основа на судската пракса и врз основа на правната логика, за кое нешто доказ се и бројните судски одлуки од изминатиов период, потврдени од повисоките судови, а истовремено од непристрасната јавност и од меѓународниот фактот-како релевантен критичар, се квалификувани како правични и одраз на владеењето направото, посочуваат од Кривичниот суд.

Кривичниот суд, исто така, појаснува дека судија-поротник не учествува во носење на одлука за замрзнување на имот, односно привремена мерка за обезбедување на имот, бидејќи таквата одлука е во надлежност на Кривичниот Совет и се носи во совет од тројца судии, без учество на судија-поротник.

-Наместо навредливото етикетирање на судството како „Луј Витон“, „Сваровски“,Трас-трас-судство…“ кое изминативе години доаѓа од различни политички структури, потребно е да се покаже поголема почит кон правосудскиот систем генерално, бидејќи навреда на Третата власт, е и навреда на граѓаните на РСМ кои се претставувани во судските постапки преку судиите поротници, а колку се важни граѓаните упатува и фактот дека нивниот глас е еднаков со гласот на судијата при носењето на одлуките. Воедно апелираме и да се престане со постојаните закани за кривична одговорност на судиите и судиите-поротници, бидејќи таквиот вид на притисок нема да влијае врз носењето на судските одлуки, а од друга страна говори и за не укоста на тој што изнесува такви закани, па дури и за обид од негова страна за попречување на правдата, стои во реакцијата на Кривичниот суд.

По однос изборот и разрешувањето на судиите-поротници, се вели во соопштението, јавноста треба да знае дека тоа е исклучива надлежност на Судскиот Совет, а не на Претседателот на судот.

-Во конкретниот случај по однос судијата-поротник Митко Сандев, откако од Судот е костатирано дека истиот наполнил 60 години, веднаш е известен Судскиот Совет, но се додека истиот евентуално, не биде разрешен, тој ќе ја обавува функцијата „Судија-Поротник“. Судот сака да појасни зошто не е поднесено „Барање за негово разрешување“ туку е дадено само „Известување“. Имено Законот за судови е нејасен во смисла на изборот и разрешувањето на судиите-поротници. Збунувачки е што Законот истовремено предвидел дека за судија поротник со мандат од четири години може да биде избрано секое лице до навршување на 60 години, а

истовремено предвидел и дека со навршувањето на 60 години поротникот треба да се разреши. Ваквата недореченост на Законот, која ствара забуна, е критикувана и од домашната експертска јавност, но и од Меѓународната заедница, дури е квалификувана и како дискриминирачка, имајќи предвид дека за работно способни лица во РСМ, согласно ЗРО-Законот за работни односи, се сметаат сите лица до 64 години старост, се вели во соопштението од Осноцниот кривичен суд- Скопје.

Кривичиот суд, посочува дека од овие причини, во минатото во огромен број на судски постапки, на судиите поротници кои навршиле 60 години им се дозволувало и понатаму да ја вршат функцијата поротник до истекот на мандатот од четири години, а пред се поради целисходноста и економичноста на постапката, односно за да не отпочнат постапките од почеток и за да не се зголемат трошоците на постапката.

-Станува збор за веке воспоставена судска пракса, така што доколку овој поротник не биде разрешен од Судскиот Совет, тоа не би преставувало исклучок како што се сака да се престави во јавноста, наведуваат од Основниот кривичен суд Скопје.

Од Судот, исто така, укажуваат дека секое физичко или правно лице кое има својство на обвинет и кое смета дека ги има сите правни докази на своја страна, потребно е да се залага за брза, економична и ефикасна постпка во која ќе ги изведе своите аргументи пред судот и пред јавноста, а не да ја одолговлекува или да ја кочи постапката.

Back to top button
Close