Продолжува трендот на намалување на просечната каматна стапка на вкупните кредити

Скопје, 30 јуни 2020 

Во мај:

🔸 Продолжи трендот на намалување на просечната каматна стапка на вкупните кредити и таа се сведе на ниво од 4,83%;

🔸 Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 1,10% и во однос на претходниот месец се намали минимално, за 0,01 процентен поен.

Најновото соопштение за позначајните движења кај каматните стапки на банките и штедилниците е достапно на: 👇

http://nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9AS/2020/Soopstenie_za_pecat_kamatni_stapki_2020_maj_mk.pdf

„НБСтат“

http://nbstat.nbrm.mk/

Народна банка на Република Северна Македонија

 

Back to top button
Close