Прометот во индустријата во мај со намалување во однос на мај лани, зголемен во споредба со април годинава

– Прометот во индустријата, во мај 2020 година, во однос на мај 2019 година, бележи пад од 36,6 отсто, во однос на април годинава има раст од 34,7 отсто, а за периодот јануари – мај годинава во однос на тој период лани намалување од 19,8, објави денеска Државниот завод за статистика.

Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата во мај 2020 година, во однос на мај 2019 година, бележи опаѓање кај Интермедијарни производи, освен енергија за 20,6 отсто, Капитални производи за 57 отсто, Tрајни производи за широка потрошувачка за 35,1 отсто и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 19,8 отсто.

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на прометот во индустријата на домашниот пазар, во мај 2020 година, во однос на мај 2019 година, има намалува од 13,6 отсто.

Според главните индустриски групи, прометот во индустријата на домашниот пазар во мај 2020 година, во однос на мај 2019 година, бележи опаѓање ка Интермедијарни производи, освен енергија за 4,8  отсто, Капитални производи за 16 отсто, Tрајни производи за широка потрошувачка за 34,2 отсто и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 18,1 осто.

Прометот во индустријата на домашниот пазар, во мај 2020 година, во однос на април 2020 година, има пораст од 5,3 отсто, додека во периодот јануари – мај 2020 година, во однос на периодот јануари – мај 2019 година, има намалување од 4,9 отсто.

Според податоците на Државниот завод за статистика, на прометот во индустријата на странските пазари, во мај 2020 година, во однос на мај 2019 година, белеѓи пад од 43,2 отсто.

Гледано по главни индустриски групи, прометот во индустријата на странските пазари во мај 2020 година, во однос на мај 2019 година, бележи опаѓање кај Интермедијарни производи, освен енергија за 26,5 отсто, Капитални производи за 57,9 отсто, Tрајни производи за широка потрошувачка за 39,8 отсто и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 20,4 отсто.

Прометот во индустријата на странските пазари, во мај 2020 година, во однос на април 2020 година, има зголемување од 53,6 отсто,  додека во периодот јануари – мај 2020 година, во однос на периодот јануари – мај 2019 година, намалување од 24 отсто.

Back to top button
Close