Русија се надева дека САД нема да и испорачаат на Украина ракетни системи со долг дострел

NEW YORK CITY, USA – SEPTEMBER 26, 2019: Russia’s Ambassador to the USA Anatoly Antonov gives an interview to the TASS news agency. Valery Sharifulin/TASS
ÑØÀ. Íüþ-Éîðê. ïîñîë Ðîññèè â ÑØÀ Àíàòîëèé Àíòîíîâ âî âðåìÿ ýêñêëþçèâíîãî èíòåðâüþ àãåíòñòâó ÒÀÑÑ. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

– Русија се надева дека САД нема да и испорачаат на Украина ракетни системи со долг дострел, изјави рускиот амбасадор во САД, Анатолиј Антонов.

– Оваа информација треба внимателно да се провери. Моментно, нашиот став го темелиме на изјавата на портпаролот на Пентагон, Џон Кирби дека не е донесена конечна одлука за ова прашање. Се надеваме дека здравиот разум ќе надвладее, истакна Антонов преку Телеграм каналот на руската амбасада, оценувајќи дека тоа би бил „провокативен чекор”.

Русија постојано ги предупредува САД преку дипломатски канали дека „невидената поплава од оружје во Украина значително ги зголеми ризиците од ескалација на конфликтот”.

– Американците се многу свесни дека нивните акции ги пролонгираат шансите за постигнување мир. САД се повеќе се вклучуваат во кризата во Украина, која може да има непредвидливи последици за глобалната безбедност, нагласи Антонов.

Back to top button
Close