Самка Ибраимоски реизбран за лидер на ПЦЕР

На конгресот на ПЦЕР одржан во Тетово на 2.07.2022 год.е реизбран за лидер на Партијата за целосна еманципација на Ромите,во присуство на над 230 делегати,од сите градови од Македонија,покрај реизборот на ЛИДЕРОТ,за прва пат е избра и потпреседател на партијата ПЦЕР,Музафер Бајрам,избрани се и четри потпреседатели и тоа- Мухамед Алоски од Кичево,Сенада Дурмишовска од Велес,Нијази Еламзов од Скопје,Северѓан Сулејманоски од Куманово,за генерален секретар по пауза од една година се врати Аздријан Мемедов од Скопје,Преседател на жени Зурија Мемедова,Преседател на младина Ина Јусуф,заменик преседател на младинаСуада Фазлии.
На преседателот му е дадено дискреционо право да одлучи за колаицијата со СДСМ дали че продолжи или ќе се раскине долгогодисната соработка,На локални избори за советници во Тетово конгресот одлучи да се оди со самостална листа,за Францускиот предлог исто се даде подршка на Лидерот на ПЦЕР да го види пшредлогот и одлучи дали го прифача или не.
По завршување на конгресот се продолжи со прослава ПЦЕР 30 год. во Политика,со пригодна програма со делење на плакети на стари членопви на ПЦЕР и пригодна вечера со музика до касните часови.

Back to top button
Close