Седница на Судски совет (во живо)

Судскиот совет ќе ја одржи  491-та седница.

На дневен ред се повеќе точки за разгледување меѓу кои Упатството за измена и дополнување на Упатството за начинот на пресметување на ефективни работни часови, донесувањето одлуки за престанок на судии поротници нво Основниот суд Струга и за избор на нови судии поротници во овој суд, ќе биде разгледан и усвоен Извештајот на Комисијата за рангирање на кандидатите за избор на 10 судии во Апелационен суд Скопје, како и донесувањето одлуки за времено упатување на судија во Основен суд Берово и за определување на в.д. претседател на Основниот суд Берово.

Back to top button
Close