Синдикат на КЦ: Директорите на ЈЗУ и министерот за здравство немаат законски основ за прекин на работен однос на здравствен работник

 Синдикатот на Клинички центар соопшти дека директорите на јавните здравствени установи во Клинички центар и министерот за здравство спротивно на законот донеле одлуки за прекин на договорот за вработување на поголемиот број здравствени работници, односно здравствени соработници кои наполниле 64 години возраст и имаат 15 години пензиски стаж.

Директорите на здравствените установи и министерот за здравство, посочуваат од Синдикатот, немаат законски основ за донесување одлука за прекин на работен однос на здравствен работник, односно здравствен соработник кој дал согласност за продолжување на договорот за вработување, најмногу до 67 години возраст.

Законот не им дава право на директорите на здравствените установи и министерот за здравство со подзаконски акт, односно со формирање Комисија за анализа на податоците од „Мој термин“ да донесат одлука за прекин на работен однос на оваа категорија работници најмногу до 67 години возраст, доколку тие дале согласност. Покрај тоа, ваквиот пристап без законски и јасно утврдени критериуми остава простор за селективни и дискриминаторски одлуки, информираат од Синдикатот и нагласуваат дека за овој нивен јасен и дециден став консултирале врвни експерти од областа на работните односи.

Посочуваат дека ја поддржуваат заложбата на министерот за здравство за вработување млади доктори и друг здравствен персонал, но во услови на недостиг и одлив на здравствен персонал од јавното здравство, сметаат дека тоа треба да биде дел од системско решение, а не на сметка на високостручен кадар неопходен за едукација на овие млади доктори и најмалку треба да е причина и основ за донесување на одлуки спротивни на законот.

Од Синдикатот на Клиничкиот центар ги охрабруваат сите здравствени работници и здравствени соработници кои дале согласност за продолжување на работниот однос најмногу до 67 години, и на кои им е врачена одлука за престанок на работен однос поради наполнување 64 години возраст и 15 години пензиски стаж, во законски предвиден рок да поднесат тужба до судот, при што во постапката по тужбите, како што наведуваат, ќе им дадат заштита во остварување на нивните права.

Back to top button
Close