Совет на Европа: Во Србија и понатаму е присутно злоупотребата од полицијата

Злоупотребата на осомничените од страна на полициски службеници сè уште е присутна во Србија, поради што се повикуваат властите да усвојат и спроведат кохерентна стратегија за искоренување на таквиот третман, се наведува во денеска објавениот извештај од Комитетот за борба против тортура на Советот на Европа.

Во извештајот за ад хок посетата на Србија во март 2023 година, Европскиот комитет за спречување на тортура и нечовечко или понижувачко постапување или казнување наведува дека неговата делегација добила бројни наводи за физичко малтретирање на осомничените за криминал од страна на полициски службеници, главно во областа на Белград.

 

Истражните одделенија на Окружниот затвор во Нови Сад и Казнено-поправниот дом во Сремска Митровица добија неколку наводи за физичко малтретирање и прекумерна употреба на сила.

 

Комитетот заклучува дека полицискиот третман на лицата лишени од слобода, особено во областа на Белград, не е подобрен по посетите во 2017 и 2021 година, и изразува жалење што напорите што ги направија српските власти за борба против лошото постапување и спроведување на претходните препораки досега беа делумни и фрагментарни.

 

Во извештајот се посочува дека „отсуството на активност од страна на српските власти за спроведување на препораките на Комитетот за искоренување на полициската злоупотреба претставува неподготвеност за целосна соработка со Комитетот. Комитетот верува дека ќе бидат преземени усогласени активности за спроведување на препораките содржани во извештајот“.

Комитетот заклучува дека лицата приведени од полицијата сè уште се изложени на ризик од малтретирање, што во некои случаи може да значи тортура

Back to top button
Close