Универзитетот на ЈИЕ издавало несоодветни уверенија по грешка, не над 400 туку 200

На Универзитетот на Југоисточна Европа поради техничко административна грешка биле издавани уверенија со погрешно наведување на називот односно звање, а не дипломи, објаснуваше денеска на новинарско прашање ректорот Абдулменаф Беџети околу темата дали установата има издавано спорни документи за дипломирање.

Според него, станува збор за околу 200 такви уверенија.

Тоа е полувистина, за периодот од 2008 до 2010 година немало регулирано со декрет во државата за квалифицикациите и за звањата во тој дел. Така што од 2010 ноември донесен е декретот, односно одлуката каде се идентификуваат називите на звањата и разликите во седми степен и шести степен. Меѓутоа тоа не дека се издадени дипломи, да бидеме на јасно, издадени се во кои стои бројот на трансфер европски кредити ЕКТС каде што пишува 180 ЕКТС кредити тоа значи е рамно на тригодишни студии (Bachelor).

Меѓутоа некој сака да ги толкува така само за да на некој начин внесува забуна. Но пак велам е полувистина, дел се во право затоа што веќе во 2012 кога е регулирано,односно 2011 почнало примена на декретот односно на одлуката, кога е регулирано, меѓу 2011 и 2012 имало такви случаи каде уверенијата се издадени со погрешно наведување на називот односно звање VII-1 . Меѓутоа од 2012 натака се е во ред.

Во суштина нема грешка, има техничко административна грешка во нецелиот тој период и не е тој број на дипломи 437 туку е помал од 200. Но колку и да е и две дипломи да се е в ред. Не се дипломи туку се уверенија, изјави Абдулменаф Беџети.

УЈИЕ денес беше домаќин на завршна конференција на проект посветен на лажни вести.

Back to top button
Close