Владата даде одобрение за отворање на филијала на бугарскиот Универзитет во Македонија

На денешната седница Владата ја усвои Одлуката за одобрение за вршење на високообразовна дејност на странска високообразовна установа – Великотрновски универзитет „Св. Св. Кирил и Методиј“ од Велико Трново, Република Бугарија, на територијата на Република Северна Македонија.

Ректорот на Универзитетот во Велико Трново, проф. Христо Бонџолов, пред неколку дена изјави дека македонскиот премиер го известил дека неделава Владата ќе даде одобрение.

Back to top button
Close