Во ХЕЦ „Шпилје“ лани планот исполнет 70 насто

Порарди лошата хиролошка состојба во 2о2о планот за производство на електрична енергија во хироцентралата ,,Шпилје,, кај Дебар е исполнеет само 70,21 насто. Службите на АД ,, Електрани на Северна Македонија инфотмираа дека лани со планот се планирало да се производат 291,944 ГВЧ, а се произведени 204,986 ГВЧ електрична енергија. Во споредба пак со производоството на електрична енергија во оваа хироцентрала во 2о18 година , ланското произодство е поголемо за 18 нато повеке.

Котата на акумулацијата моментално изнесув 569,51 мвн што преставува ислочнување на скумулацијт од 39 насто додека до минималната кота има простор од 10,49 метри .

Моменталнат акумулиран енергија во акумулацијат на Шпилје изнесув 17,26 ГВЧ .

Пораи врнежите од дожд и снег поледниете две недели има золемување на нивто на езероо, Истиот извор денеска соопшти дека дотокот на вода во акумулацијата на дебарското езеро од реката Радика изнесува 44,71 м3 вода во секунда додека од реката Црн Дрим изнесува 3о,37 м3 во секунда.

К.М

Back to top button
Close