Во петок, сабота и недела патничките возови нема да сообраќаат

 

План за сообраќај на патнички возови во услови на ограничено движење со важност од 04.06.2020 година од 00.00 часот до 07.06.2020 до 24.00 часот

Четврток 04.06.2020 година

Возови кои нема да сообраќаат:

– релација Скопје – Гевгелија – Скопје:

1. воз бр. 631 со поаѓање од Скопје по возен ред во 16:55 часот.

– релација Скопје – Битола – Скопје:

1. воз бр. 643 со поаѓање од Скопје по возен ред, во 14:30 часот,

2. воз бр. 644 со поаѓање од Битола по возен ред во 18.27 часот, и

3. воз бр. 645 со поаѓање од Скопје по возен ред, во 20.11 часот.

– релација Скопје – Табановци – Скопје:

1. воз бр. 2024 со поаѓање од Скопје по возен ред, во 20:00 часот, и

2. воз бр. 2025 со поаѓање од Табановци по возен ред во 21.22 часот.

– релација Скопје – Велес:

1. воз бр. 2083 со поаѓање од Скопје по возен ред во 22.40 часот.

Возот бр. 651 на релација Скопје – Кочани со поаѓање од Скопје во 15.24 часот ќе сообраќа само до Велес.

Понеделник 08.06.2020 година

Возови кои нема да сообраќаат:

– релација Скопје – Гевгелија – Скопје:

1. воз бр. 630 со поаѓање од Гевгелија во 04:23 часот.

– релација Скопје – Битола – Скопје:

1. воз бр. 640 со поаѓање од Битола во 03.14 часот.

– релација Скопје – Табановци – Скопје:

1. воз бр. 2020 со поаѓање од Скопје по возен ред, во 03:57 часот, и

2. воз бр. 611 со поаѓање од Табановци во 05.15 часот.

– релација Кочани – Скопје:

1. воз бр. 650 со поаѓање од Кочани по возен ред во 05.26 часот.

· Во понеделник, 08.06.2020, на релација Скопје – Велес, ќе сообраќа ад-хок патнички воз со планирано поаѓање од Скопје во 05.45 часот и пристигнување во Велес во 06.30 часот, (како врска за воз бр. 600 од Велес).

· Во понеделник, 08.06.2020, на релација Велес – Скопје, воз бр. 600 ќе сообраќа со променет возен ред, со задоцнување од +97 мин. и поаѓање од Велес во 06.40 часот.

· Во понеделник, 08.06.2020, воз бр. 600 на релација Скопје – Табановци и воз бр. 611 на релација Скопје – Гевгелија, ќе сообраќаат по возен ред, од станица Скопје.

Возовите на релација Скопје – Кичево – Скопје нема да сообраќаат додека трае забраната за организиран превоз во полошкиот регион.

Во петок, сабота и недела патничките возови нема да сообраќаат

 

Back to top button
Close