(Во живо) Доделување на државната награда „11 Октомври“ за 2021 година


Доделување на државната награда „11 Октомври“ за 2021 година за највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и другите дејности од јавен интерес на Република Северна Македонија.

Back to top button
Close