(Во живо) Прес-конференција на министерот Фатмир Бесими за ребалансот на Буџетот за 2022

Министерот за финансии Фатмир Бесими на прес-конференција го образложува Предлогот за изменување и дополнување на Буџетот за 2022, усвоен на вчерашната седница на Владата.

Предлогот за ребаланс на Буџетот е насочен кон повеќе цели како што се ревидирање на иницијалните фискални проекции во согласност со променетиот макроекономски контекст во првата половина на 2022 година, инкорпорирање на фискалниот одговор на кризата, реструктурирање на буџетските расходи, зачувување на фискалната одржливост и оптимизирање на изворите на финансирање на буџетскиот дефицит.

Back to top button
Close