Заев: Со Предлог-буџетот за 2022 ќе се интензивира реализацијата на инфраструктурни проекти

Тој истакнува дека вкупните приходи се за 7,4 проценти повисоки од 2021 година и се планирани на 238,9 милијарди денари, додека расходите се за 1,4  проценти повисоки од 2021 година, а се планирани во износ од 272,4 милијарди денари. Капиталните инвестиции се проектирани на ниво од 37,8 милијарди денари и се повисоки за 27   проценти во однос на Буџетот за 2021 година. Тековните расходи се намалени за 4,3 милијарди денари во однос на 2021 година.

Непродуктивните трошења,  истакнува Заев, ќе се намалуваат, а ќе се позајмува само за реализација на инвестициски проекти во клучните инфраструктурни области што ќе генерираат економски раст.

-Ја интензивираме реализацијата на инфраструктурните проекти, во патната, железничката, енергетската и комуналната инфраструктура, како и капитални инвестиции за подобрување на условите во здравствениот, образовниот и социјалниот систем, земјоделството, културата, спортот, заштитата на животната средина и правосудството. Продолжуваме и со поддршката на реалниот сектор, преку КОВИД програми, за што се издвоени 4,6 милијарди денари, пишува Заев во објавата.

Back to top button
Close